”Inställd” med Harry Woodrow

mars 13th 2017

Från och med idag, måndag, och veckan ut, är Harry Woodrow ”Inställd” på A house.

Det innebär att han för en vecka flyttar sin arbetsplats och sina möten till A house lobby. Då och då under dagarna utvecklar han sitt projekt ”Selfies”. Det innebär att han sätter en spegelkub över huvudet. I ett rum redan fyllt av speglar plåtar han inte sitt ansikte men väl spegelbilder av omgivningen. Harry Woodrow har en säregen förmåga att kombinera precision med humor. Som konstnär räds han inte det stora. Han har till exempel föreslagit en gigantisk egyptisk sfinx på taket till Stockholms slott. Ej heller räds han det vardagliga. Hans techno-trummaskin spelar ett klassiskt 4/4 techno- beat genom köksattiraljer och en handvev.

Inställd är ett projekt på A house där olika personer ställs in under kortare eller längre perioder och jobbar på plats på A house.

Read more