Vår vision

A house skapar destinationer för kreativ utveckling.

Med rötterna i de kreativa näringarna och insikter om att dessa branscher gynnas av mer samarbeten och starkare ekosystem, skapades A house 2016. Genom åren har vi byggt en stor förståelse för vad dessa branscher besitter och behöver. Vi är övertygade om att de kreativa branscherna också kan inspirera andra och har genom åren byggt en kunskapsbank om hur kreativa arbetsplatser skapas. Det är grunden till A house.

Sedan starten har vi varit grundade i vår gemensamma övertygelse om att alla individer och branscher behöver kreativ utveckling för att växa. Vi tror helt enkelt att alla behöver kreativitet för hållbar och framgångsrik utveckling. 

A house destinationer stimulerar kreativ utveckling och innovation. Vi erbjuder miljöer där alla kan växa, inspireras, utveckla nätverk och framför allt nå sina mål. Vi skapar destinationer och arbetsplatser som även blir vardagsrum och sociala hemvister med lustfylldhet som den gemensamma nämnaren.

Inom varje hus faciliteras levande mötesplatser genom coworking, eventlokaler, programverksamhet anpassad för varje destination och handplockade restauranger, där varje del blir ett kugghjul som inspirerar till kreativ utveckling och innovation.

Receptet stavas nyfikenhet, personlighet, inspiration, lärande, kultur, mat och dryck. Ytor i ständig utveckling, kontraster och oväntade upplevelser. Men också ingredienser som vi inte kan stava till, men som enligt våra medlemmar är det som gör A house unikt.