Filmrummet: Brännande bilder

Vad har filmarvet för betydelse för oss som människor, för samhället i stort och vårt kollektiva minne?

Bio Victor

December 1 2021
09.00 - 10.00

Organised by Cinaemateket

Tickets

I ett panelsamtal med representanter från film-, musei- och kulturarvsbranschen pratar vi om på vilket sätt det är i mötet med oss människor som kulturarvet får ett värde och kan utvecklas.Samtalet är kostnadsfritt och öppet för alla. Det finns möjlighet att delta på plats i Filmhuset eller digitalt.

Filmen räknas inte alltid in i det som brukar definieras som kulturarv. Kanske är det för att filmen är en förhållandevis ny kulturform jämfört med många andra konst- och kulturyttringar. Film går heller inte att ställa ut i en monter vilket är möjligt med många andra kulturarvsobjekt. Tänk om film som har producerats inte skulle bevaras eller visas för eftervärlden och senare generationer. Vad skulle gå förlorat?

Vi diskuterar vilken roll filmarvet har för vårt gemensamma minne och vilken betydelse som urvalet har – urvalet för vad som ska bevaras respektive inte bevaras. Har det förändrats genom tid? Det är några av frågorna vi ställer i detta samtal som fokuserar på film, kulturarv och minne. Detta Filmrum genomförs i samarbete med Sveriges Museer.

Deltagare:  
Lotte Edsbrand, chef Filmarkivet, Svenska Filminstitutet
Maja Hagerman, lektor i bildproduktion, Högskolan Dalarna, författare och filmare
Peter Skogh, museidirektör, Tekniska museet
John Sundholm, professor i filmvetenskap, Stockholms universitet

Moderator är Qaisar Mahmood, författare, skribent.

Samtalet är kostnadsfritt men anmälan krävs.

Read more