Calendar

Film: Ossos

Pedro Costas första film om och med invånarna i Fontainhas kretsar kring en suicidal ung mor som lämnar sitt spädbarn till dess far, som i sin tur planlöst vandrar runt i kvarteret.

Bio Victor

April 23 2022 16.30

Organised by Cinemateket

Tickets

Det var efter inspelningen av Casa de Lava (1994) som Pedro Costa kom i kontakt med Fontainhas och dess invånare, då han av Fogo-borna ombads att ta med brev och paket till deras släktingar och vänner i det fattiga kvarteret i Lissabon. Mötet gjorde ett starkt intryck på Costa, och Ossos blev den första delen i det som kom att bli en svit om kvarteret och dess invånare – som Costa arbetar på än i dag.

Berättelsen i Ossos kretsar kring en ung fattig kvinna som precis fött barn, och som överlämnar barnet till dess fader som är minst lika trasig som modern. Genom faderns vandring i Fontainhas och hans möten med några av dess invånare skisserar Costa upp en bild av en plats och de människor som bebor den. Costa är dock väl medveten om de inneboende problemen i en betraktelse som sker utifrån så ojämlika positioner, och väljer att ständigt göra betraktaren påmind om kamerans – och i förlängningen betraktarens – intrång i miljön. Något som filmteoretikern och filmskaparen Jean-Louis Comolli har skrivit om:

”Det som iscensätts med denna nya mise en abyme är, återigen, faktumet att seendet är problematiskt. Vi vill se, vi försöker se, vilket gör förvrängningar och restriktiva inramningar, som kröker och formar våra kroppar, nödvändiga. […] Detta är, återigen, ett projekt av en subversiv mise en scène, som motarbetar den lätthet eller till och med det förpliktande att se som återfinns i det västerländska samhället […]. Som om världen kunde reduceras till dess spektakel. Bilden indikerar inte bara själva seendet och betraktarens roll, och inramningen i inramningen förhöjer inte bara denna följd av betraktandet, och på så sätt leder till medvetenhet, utan på grund av att inramningens mask är närvarande i själva bilden i form av hinder eller filmade skärmar, blir det som visas inget mindre än seendets själva gränser.” (1)

Costas Ossos blir därigenom inte bara ett skakande drama, utan även en lektion i både filmandet och seendet.

(1) Jean-Louis Comolli, ”Frames and Bodies — Notes on Three Films by Pedro Costa: Ossos, No Quarto da Vanda, Juventude em Marcha”, i Afterall nr. 24 (2010).

Filmfakta

Originaltitel: Ossos
Regi: Pedro Costa
Medverkande: Vanda Duarte, Nuno Vaz, Isabel Ruth
År: 1997
Land: Portugal, Frankrike, Danmark
Format: 35 mm
Längd: 1 tim 34 min
Dialogspråk: Portugisiska
Text: Engelsk text
Åldersgräns: Tillåten från 15 år

More events