Börshuset

Hundra år av entreprenörskap

I slutet av 1800-talet påbörjades planerna om ett offentligt slakthus utanför Stockholm. Arkitekten Gustaf Wickman höll i pennan när sankmarken i Johanneshov skulle förvandlas till ett 28 000 kvadratmeter kreaturmarknadsområde. Den 31 januari 1912 klippte kung Gustav V invigningsbandet till den nya tidens köttindustri. 

Vid entrén till området placerades Börshuset — en tre våningar hög byggnad i jugendstil. Med sina karaktäristiska oxögon-fönster, oregelbundna utformning och fasad i kalksandstegel stack det ut från de omkringliggande byggnaderna. Huset var framförallt avsett för kommissionärer som förmedlade kreatursaffärer, men blev snart en plats för mycket annat: bank, matförvaring, telegraf- och rikstelefonstation, polishus, postkontor, hotell och restaurang. Det är lättare att säga vad Börshuset inte varit.

Husets årsringar har visat sig under renoveringen. Vi har hittat vackra stengolv under plastmattor och fantastiska takmålningar bakom igenbyggda bjälklag. De är nu en del av inredningen, som beskrivs som köttig jugend. 

I över hundra år har Börshuset varit en plats där människor från alla möjliga branscher mötts och utbytt erfarenheter. Nu för A house traditionen vidare.