“Vi måste bli bättre på att nå publiken”

En medlemsintervju med Film Stockholms VD Kristina Colliander. Foto: Eva Edsjö

maj 23rd 2023

Programchef på SVT, avdelningschef för filmstöd på Svenska Filminstitutet och nu VD för Stockholms nya regionala filmfond Film Stockholm. Man kan inte annat än imponeras av Kristina Collianders gedigna karriär inom film- och TV-branschen. Själv säger Kristina att hon bäst trivs bakom kulisserna – och framhäver det kollektiva arbetet för att lyckas som bransch. Vi satte oss ner för att diskutera publikperspektiv, framtiden för Stockholm som filmstad och varför vi måste kämpa för kreatörers möjlighet att få misslyckas och därmed utvecklas.

För den som inte vet, vad är Film Stockholm?

— Film Stockholm är en helt ny regional filmfond med uppdrag att investera i produktioner som producerar i Stockholm, att synliggöra och underlätta för produktioner att spela in i Stockholm och skapa förutsättningar för talangutveckling och kompetenshöjande insatser för branschen. Vi arbetar med allt från unga talanger och debutanter till att samproducera stora produktioner.

Genom din karriär har du jobbat med allt från produktion till stöd, vad driver dig att fortsätta arbeta inom filmens värld?

— Jag drivs av att skapa förutsättningar för viktiga, bra, roliga, tankeväckande, spännande historier att nå sin publik. Rörlig bild, film och TV-serier har en enorm kraft att ena människor, väcka nyfikenhet, förmedla kunskap, ge nya perspektiv och driva på förändring i smått och stort. Jag älskar det. Sen trivs jag med att arbeta med kreativa och drivna människor som ju denna bransch till mångt och mycket består av.

Vad hoppas du göra för avtryck i branschen och för filmens roll i Stockholm?

— För egen del inget alls, jag är en ”bakomperson” som bekräftas i det vi åstadkommer tillsammans. Lite pretentiöst kanske, men sant. Men tillsammans hoppas jag att vi ska stötta och utveckla Stockholm som ett kreativt nav där medborgarna känner stolthet och delaktighet.

Foto: Mikael Ström Jupiter/Film Stockholm.

Under din karriär har landskapet för film och TV ändrats radikalt. Tekniken är billigare, plattformarna har ökat dramatiskt och nu bryter AI helt ny mark för filmproduktion. Vad tänker du om branschens framtid i stort?

— Människans behov av berättelser kommer alltid att finnas. I de tider som råder nu finns också ett ökat behov av tillhörighet, av gemensamma referenser och såväl reflektion över det som har varit som en framtidstro. Filmproduktion (i den vidaste bemärkelsen) tror jag kommer stå sig stark i framtiden men konkurrensen om publiken kommer hårdna. Teknikens utveckling med det enorma utbudet som erbjuds har gjort att publikens krav blivit och kommer bli högre och högre. 

Vad gäller AI kommer den som är smart kunna använda det på bra sätt i produktionen. Men det gäller att vara proaktiv och ligga steget före. Globaliseringen är också något som ökat och kommer öka, det innebär många möjligheter men det är också viktigt att värna det lokala, både bakom och framför kameran. Allt detta ställer högre krav på alla i branschen. Vi offentligt finansierade verksamheter måste hjälpa till att stärka den svenska branschens förutsättningar och svenska upphovspersoners möjlighet att utvecklas. Jag tror att offentlig finansiering av film och TV är viktigare nu än någonsin och behovet kommer bara växa i framtiden. Sverige har allt att vinna på en stark kreativ bransch, för medborgarna och internationellt.

Vad önskar du att det pratades mer om i filmbranschen?

— Publiken, publiken, publiken. Inte för att vända kappan efter vinden, utan för att vi måste bli bättre på att nå dem. Det görs alltför många bra produktioner som publiken går miste om. Vi behöver gemensamt promota vikten av svensk produktion, för alla olika sorters människor.

Sen behöver vi värna om och kämpa för offentlig finansiering av film och TV. Det är en fundamental del i att fortsätta utveckla Sverige som kreativt nav på alla nivåer, bidra till ett varierat och brett utbud och skapa ett kreativt klimat med högt i tak. En förutsättning för kreativ utveckling är att kreatörer då och då kan göra ”fel”. Det kan och ska offentlig finansiering säkra.

Foto: Eva Edsjö

Vad är dina tips för personer som vill ta sig in i filmvärlden? Var ska man börja?

— Hur man börjar beror lite på vad du vill göra och var i livet du befinner dig. Är du helt ny till filmproduktion så skulle jag kolla eftertexterna och fundera vad du blir nyfiken på. Titta på Yrkesnämndens korta filmer om alla yrken som finns. Sen kan du ta kontakt med en av de regionala filmfonderna och fråga hur det funkar i just din region.

Några nya talanger du tycker man ska hålla ett öga på just nu?

— Det finns så många. Men jag hoppas att branschen har koll på de över 50 personer som deltagit eller deltar i något av Film Stockholms talangprogram.

Hur är det att jobba från Filmhuset?

— Vi älskar det. Det bubblar. Vi hoppas det ska fortsätta bubbla och att fler ska hitta hit.

Read more