Framtidslabbet på Politikerveckan Järva

juni 13th 2017

A House/A Lab tar tillsammans med Svenska Dagbladet ett gemensamt grepp kring några av samtidens viktigaste frågor. Under en serie möten – med samtal, workshops, hearings och summits – startar vi nu en dialog och innehållsbyggande process för framtidens viktigaste beslut. Starten sker på Politikerveckan Järva, ett initiativ som ska minska avståndet mellan politiker och invånare, skapa bättre förutsättningar för boende att engagera sig i politiken, och sätta lokalinvånarnas frågor på den politiska agendan. Välkomna till scen 1.

Read more