Den första konstutställningen

June 2nd 2017

A house första konstutställning hänger hela sommaren (slut sista augusti)! Konstnärerna Carsten Höller, Hans Kvam, Anna von Hausswolff och Carl Michael von Hausswolff pryder lobbyn, mötesrummen och ljudlabbet. Prislista finns tillgänglig på plats.